Profil firmy

Firma Ing. Michal Zikl - Trading se v září roku 2009 transformovala na MZ Trading s.r.o.

Firma MZ Trading vznikla v roce 1992. Byla založena majitelem ing. Michalem Ziklem jako obchodní firma zabývající se nákupem a prodejem.

V dalších letech se firma orientovat na oblast strojírenství a trh s druhotnými surovinami. V oblasti zpracování elektro kabelů a AlFe lan si firma nechala zaregistrovat na Úřadu pro patenty a vynálezy 5 užitných vzorů z oblasti separace materiálů.

Od roku 2000 se MZ Trading zabývá strojírenskou výrobou na CNC centru TRUMPF Trumatic Plasmapress TC300. Nabízíme vysekávání a vypalování plechových dílů.

Výrobní základnu MZ Trading průběžně rozšířil o další stroje tak, jak si to vyžádali odběratelsko dodavatelské vztahy s našimi zákazníky. V současné době provozujeme NC a CNC obráběcí stroje na obrábění dílů, svařenců, odlitků a výkovků. Rovněž se věnujeme pulsnímu svařování ve sprše a ohýbání plechových dílů. Kooperujeme s laserem, vodním paprskem a dalšími technologiemi obrábění, které přesahují možnosti našeho strojního vybavení.